Računalstvo u oblaku

Oblak. Ali lijepi bijeli, zaobljen kao da ga je ruka nekog slikara naslikala na nebu. Kroz njega  prodiru zrake sunca dok se otmjeno kreće… Okej, bilo bi dosta! Oblak, odnosno računalstvo u oblaku ipak će biti malo drugačije razmatrano u ovom članku. Za početak, razlog zbog čega pišem baš o ovoj temi je taj što […]

Read More