Budućnost poslovanja je na Mreži

Sva poduzeća usmjerena osvajanju što boljih tržišnih pozicija moraju ići tamo gdje se kupci nalaze. Tekući trendovi pokazuju da upotreba Interneta, pametnih telefona i sigurnosti ljudi u korištenje kreditnih kartica putem interneta rastu eksponencijalno. Implementacija internetskih tehnologija u poslovanju dosegla je takav stupanj da upravo ona oblikuje nove modele poslovanja koje se općenito naziva elektroničko poslovanje.

Digitalna ekonomija donosi nove pravila poslovanja. Poduzeća u svojim bazama podataka pohranjuju podatke o kupcima, prema čijim se specifičnim zahtjevima kreiraju proizvodi i usluge. Elektroničko poslovanje nudi kupcima više informacija, izbora, više alata i mogućnosti za kvalitetan odabir.

E- marketing

Informacijske tehnologije su iz temelja promijenile prirodu marketinga. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći, s bilo koje lokacije, kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. Elektronički poslovni sustavi podupiru brojne promjene marketinškog sustava (standardizirani proizvodi, niže cijene zbog većeg pritiska konkurencije, kraći kanali distribucije, nelinearna promocija, elektronički transfer dobara, informacijski upravljački sustavi u bazama podataka i sl.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualiziranom globalnom tržištu. U e – marketingu koriste se različite tehnike, koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje.

Suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija primjenjuju se i u ostvarivanju drugih najvažnijih funkcija marketinga: u obavještavanju o tržištima i u općem poslovnom obavještavanju, u istraživanju tržišta, u razvojnoj politici proizvoda, u politici prodaje proizvoda i usluga, u distribuciji (e – distribucija).

E – bankarstvo

U ovoj djelatnosti velika konkurencija je pokretač primjene internetskih tehnologija u poslovanju banaka. Danas malo koji građanin civiliziranog svijeta ne koristi bankarske usluge. . Danas je nezamislivo poslovanje suvremenih poslovnih organizacija bez korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Staro klasično bankarstvo od prije 50 godina danas na tržištu ne može proći. Banka koja bi danas pokušala poslovati na taj način, bez potpore tehnologije, jednostavno ne bi uspjela. Putem e  – bankarstva klijenti mogu povoljnije plaćati sve vrste naloga nego u poslovnicama banke. Unatoč sve široj primjeni interneta u bankarstvu, značajno ograničenje predstavlja izloženost rizicima od mogućih prijevara, pronevjera i sličnih kriminalnih radnji. Istina je da mjere sigurnosti nisu 100% sigurne, no broj žrtava prijevare manji je u internet bankarstvu nego u standardnom bankarstvu.

E – Zabava

U drugoj polovici 20. stoljeća industrija zabave i rekreacije bila je jedna od najrazvijenijih i najprofitabilnijih gospodarskih djelatnosti, čemu je pridonio snažan utjecaj tehnologije koja je u ovoj industriji naišla na plodno tlo i  smatra se da će se taj trend nastaviti i u 21. Stoljeću. Industrija zabave prepoznala je internet kao novi distribucijski kanal za filmove, knjige, glazbu, video-igre i ostale oblike  zabavno-rekreacijskih sadržaja. Vrlo popularni su i servis čavrljanja (chat), prijenos video sadržaja, internetski radio, download glazbe te igranje on-line igara.

 

 

You may also like

Leave a comment