Portal za poslovno e- učenje

Portal za poslovno e-učenje nastao je u suradnji doc. dr. sc. Maje Ćukušić i doc. dr. sc. Maria Jadrića, članova katedre za poslovnu informatiku Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji su nositelji kolegija E- učenje na diplomskom studiju te polaznika istoimenog kolegija. Portal je pokrenut u ožujku 2013. godine u okviru kolegija E-učenje, pri čemu je važno istaknuti kako […]

Read More

M-learning – friend or foe?

Što je mobilno učenje? U današnje je vrijeme, napretkom tehnologije te promjenama navika i stila života ljudi, mobilna tehnologija postala nezamjenjivi dio svih poslovnih procesa i privatnih trenutaka, a učenje nije iznimka. Mobilno se učenje često definira kao učenje pomoću bežičnih uređaja (npr. mobilnih telefona, dlanovnika ili prijenosnih računala, a u posljednje vrijeme tableta). [i] Ako promatramo odnos e-učenja i mobilnog […]

Read More

E-učenje: Moodle u praksi

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu pokrenut je inovativan program cjeloživotnog obrazovanja “E-učenje: Moodle u praksi”. Program je namijenjen: •    nastavnicima osnovnih i srednjih škola •    nastavnicima i suradnicima u nastavi na institucijama visokog obrazovanja, •    menadžerima iz područja upravljanja ljudskim resursima koji izučavaju ili planiraju prakticiranje koncepata e-učenja •    svima onima koji žele ući u […]

Read More