• O NAMA


  Udruga IMEF Split osnovana je 2012. godine s ciljem promicanja i razvitka informatičkog menadžmenta te razvoja potencijala studenata Sveučilišta u Splitu kroz organiziranje i sudjelovanje na raznim projektima, radionicama, konferencijama i seminarima, kao i putem povezivanja gospodarstva i studenata, organiziranja stručnih izleta, prigodnih društvenih, kulturnih i drugih programa te povezivanja s ostalim studentskim udrugama.

  pridruži nam se

Glavni ciljevi udruge

Razvoj potencijala studenata

Razvoj potencijala studenata

Doprinos daljnjem informatičkom obrazovanju

Doprinos daljnjem informatičkom obrazovanju

Povezivanje gospodarstva i studenata

Povezivanje gospodarstva i studenata

Djelatnosti Udruge:

 • Okupljanje studenata zainteresiranih za IT menadžment na Sveučilištu u Splitu
 • Promicanje i razvitak studija ekonomije kao znanstvene discipline u studentskim
  krugovima
 • Doprinos daljnjem razvoju i obrazovanju studenata Ekonomskog fakulteta na
  Sveučilištu u Splitu
 • Djelovanje na povezivanju gospodarstva i studenata
 • Suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama te posjećivanje stručnih studentskih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu
 • Organiziranje predavanja, tribina, radionica, konferencija, seminara i drugih sličnih skupova tematski vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • Organiziranje stručnih izleta, prigodnih društvenih, kulturnih i drugih programa sa ciljem edukacije studenata Ekonomskog fakulteta, sukladno zakonu
 • Organiziranje promotivnih akcija u srednjim školama s ciljem informiranja učenika o radu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u svrhu promicanja ciljeva studentske Udruge
 • Obavljanje drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni Statutom, sukladno zakonu