Provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole i studenti IM-a

 

U okviru provođenja reformi od strane Republike Hrvatske u cilju upravljanja javnim financijama u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, na Ekonomskom fakultetu u Splitu u punom je zamahu projekt uspostavljanja sustava financijskog upravljanja i kontrole. Cilj je projekta (prema Strategiji razvoja sustava unutarnjih  financijskih kontrola u javnom sektoru RH) unaprijediti sustave upravljanja i kontrola nad javnim sredstvima i to na način da je sustav unutarnjih financijskih kontrola u cijelosti integriran u procese upravljanja, osobito u procese upravljanja  proračunom.

Trenutno je na EF-u završena prva faza izrade popisa i opisa poslovnih procesa, kao dijela plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Naziv projekta je Modeliranje poslovnih procesa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a počeo je u travnju. Pokrovitelji projekta su prof. dr. sc. Zdravka Aljinović (prodekanica za organizaciju i financije Fakulteta) i prof. dr. sc. Željko Garača (dekan Fakulteta), voditeljica projekta doc. dr. sc. Maja Ćukušić, kontrolor kvalitete Tea Dragičević, bacc. oec., a modeleri poslovnih procesa odabrani studenti smjera informatičkog managementa (Hrvoje Gabelica, Ivica Defilippis, Živko Krstić, Antonia Bralić, Mia Bešker, Ana Batovanja, Maja Jurišić). Eksperti procesnih područja (djelatnici Fakulteta) intervjuirani su na radionicama koje su održavali upravo studenti, a koji su odgovorni za popisivanje i modeliranje poslovnih procesa, identificiranje i popisivanje slabih točaka as-is procesa te popisivanje prijedloga za poboljšanje poslovnih procesa.

Prilikom izrade projekta članovi tima koriste se najnovijim izdanjem ARIS Business Architect-a  koje Fakultetu na godišnjoj bazi donira Software AG Adriatics – IDS Scheer d.o.o. Croatia za potrebe nastave i za interno korištenje.

ARIS Business Architect je alat za modeliranje, analizu i pregled poslovnih procesa. Podržava kreiranje i analizu poslovnih procesa, podataka, funkcija i organizacijskih modela. Pomoću ARIS metodologije, ovim projektom uspostavit će se integralni repozitorij sveukupnih poslovnih procesa Fakulteta as-is čime se ujedno jednostavno određuje opseg projekta; studenti su za rad s ARIS rješenjem osposobljeni tijekom kolegija ERP sustavi na preddiplomskom studiju. Po završetku projekta, modeli poslovnih procesa bit će dostupni široj javnosti koja se može informirati o tijeku pojedinog procesa.

Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrole dugotrajan je i složen proces koji za cilj ima  osigurati odgovorno, transparentno i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.

Korištenjem softverskog alata koji omogućava neprestano poboljšavanje poslovnih procesa, cilj se proširuje i na razvoj i unapređenje poslovnog sustava, odgovorno poslovanje i održanje konkurentske prednosti u dinamičnom okruženju, a za ostvarenje svih ciljeva veliki su trud uložili glavni članovi projekta i odabrani  studenti informatičkog managementa.

You may also like

One comment

Leave a comment