Računalstvo u oblaku

Oblak. Ali lijepi bijeli, zaobljen kao da ga je ruka nekog slikara naslikala na nebu. Kroz njega  prodiru zrake sunca dok se otmjeno kreće… Okej, bilo bi dosta! Oblak, odnosno računalstvo u oblaku ipak će biti malo drugačije razmatrano u ovom članku.

Za početak, razlog zbog čega pišem baš o ovoj temi je taj što imam dojam da je javnost općenito slabo upoznata s ovim oblikom računalstva, iako ova vijest nije baš od jučer, a smatram da je riječ o tehnologiji na kojoj će se dalje graditi IT i business svijet. Povijest računalstva u oblaku (engl. Cloud Computing) seže čak u 50-e godine prošlog stoljeća. Istina, niti približno razvijeno nije bilo kao što je to danas, ali ipak malo po malo evoluiralo je i došlo je do današnjeg oblika, koji se počeo intenzivnije koristiti proteklih nekoliko godina.

Najjednostavnije rečeno, računalstvo u oblaku je model korištenja raznolikih računalnih resursa (od softvera do infrastrukture). Specifičan je po tome što navedene resurse tretiramo kao usluge, ne kao proizvod, koje korisnik unajmljuje prema potrebi od odabranog pružatelja usluge. Pretpostavka za normalno funkcioniranje ovog modela je računalna mreža, recimo kao što  je to Internet, te se tu nalaze usluge, za većinu kojih je potrebno sklopiti sporazum kako bi se počelo s korištenjem.

Da pojasnim na primjeru, ukoliko je neko poduzeće sa sjedištem bilo gdje u svijetu zainteresirano za neki računalni alat ili softver, ono je u mogućnosti taj softver unajmiti i koristi ga onoliko koliko mu je potrebno, bez obavljanja kupnje tog softvera, plaćanja licenci, nadogradnji i tako dalje.

Izneseni primjer softvera je samo jedna od usluga koje pruža oblak.

Usluge koje pruža računalstvo u oblaku uglavnom se dijele na:

1. infrastrukturu računalnog oblaka (Infrastructure as a Service, IaaS),

2. platformu (Platform as a Setvice, PaaS),

3. softver (Software as a Service, Saas).

Ovo su temeljne usluge i postoje još neki tipovi, o kojima ću možda neki drugi put, a sada u kratkim crtama o gornje tri.

Iaas – Kao usluge dostavljaju se računalni, memorijski i mrežni resursi, tj. korisnik unajmljuje hardver, bez da ga je zapravo kupio. Najpoznatiji pružatelj Iaas-a je Amazon sa svojim Amazon Elastic Compute Cloud.

Paas – Kao usluga dostavlja se softversko okruženje (npr. operacijski sustav) potrebno kako bi se razvila neka aplikacija. Od poznatijih tu je Google App Engine.

Saas – Kao usluga omogućava  se korištenje aplikacija i usluga na Internetu bez prethodne instalacije na računalu. Odličan primjer je svima poznati Gmail.

O svakoj navedenoj usluzi bi se moglo pisati još, ali da ne duljim previše, to bi bilo to zasad.

PaaS-Chart

Sada malo o prednostima i nedostacima Cloud computinga, koji je stvarno  u mogućnosti pružiti mnogo toga. Ima mnoštvo prednosti, kao neovisnost o lokaciji pružatelja i korisnika usluge, zbog čega je jako fleksibilan za obje strane. Velika prednost, važna naročito u ovim kriznim vremenima, je manja cijena za pruženu uslugu u odnosu da se ide u kupovinu računalnih proizvoda. Plaćanje usluga se može obavljati na principu pay-as-you-go, što uistinu snižava troškove jer se, inače jako skupi računalni resursi, sada mogu dobiti po cijeni koja odražava onu količinu koju netko koristi u svom poslovanju. Zatim, svojstvo elastičnosti, gdje oblak pruža skalabilnost usluge te je moguće zauzeti više ili manje računalnih resursa kada broj zahtjeva korisnika za uslugom oscilira.

Dok kao najveću slabost treba istaknuti sveopću zabrinutost za zaštitu i privatnost podataka. Kada ih korisnik predaje trećoj strani nikad ne može znati jesu li oni ugroženi i upotrebljavani od nekog drugog. Tako da je tu je prisutan veliki rizik, no on je zapravo prisutan za sve što je povezano s računalom i Internetom. Značajniji nedostatak je još i velika ovisnost korisnika o pružatelju usluge. Zbog nesklada sučelja od dobavljača usluga teško ga je, a ponekad i nemoguće promijeniti.

Sve u svemu, da završim priču, vjerujem da će računalstvo u oblaku još puno napredovati i u potpunosti promijeniti način na koji koristimo i prenosimo znanje, utječući na još veći razvoj inovacija. Daljnjim radom i unaprjeđivanjem usluga računalstva u oblaku označit će se nova era, era oblaka. A Hrvatska, ili će biti aktivan sudionik u tome ili će stajati sa strane kao što je to bilo do sad.

You may also like

Leave a comment