rezultati upitnika

SUS na primjeru Windows 7 i Windows 8 operativnog sustava

Windows 8 je operativni sustav koji je javnosti predstavljen u kolovozu prošle godine te je baziran na dizajnerskom jeziku Metro. Prethodnik Windows 8 sustava, Windows 7 je operacijski sustav predstavljen u veljači 2011. godine. Za razliku od Windows 8 sustava, Windows 7 nije baziran na Metro dizajnu.
Iako tvrtka Microsoft tvrdi da je Windows 8 prilagođen za rad na stolnim računalima i prijenosnicima, odnosno na računalima koji ne funkcioniraju na dodir, smatram sustav izuzetno složenim za korištenje na spomenutim uređajima. Stoga sam odlučila, pomoću skale upotrebljivosti sustava (detaljnije o SUS upitniku), ispitati koliko korisnici koji su pokušali raditi na Windows 8 sustavu smatraju sustav upotrebljivim.
Upitnici su podijeljeni dvadeset studenata 4. godine Ekonomskog fakulteta smjera Informatički menadžment uz uvjet da su koristili oba sustava na stolnim i/ili prijenosnim računalima kako bi rezultati bili relevantni. Rezultati upitnika bit će interpretirani prema slici 1;

rezultati upitnika
Slika 1: Interpretacija rezultata upitnika

Nakon što su prikupljeni ispunjeni upitnici, slijedilo njihovo analiziranje i bodovanje prema postavkama SUS ljestvice (detaljnije o bodovanju upitnika) što je rezultiralo ocjenama upotrebljivosti sustava Windows 8 i Windows 7.

skala upotrebljivosti sustava, windows 8

Slika 2: Rezultati upitnika – Windows 8

Na slici 2 su prikazani rezultati upitnika za operativni sustav Windows 8. Vidimo kako se rezultati uglavnom kreću u rasponu od 40 do 60, izuzev četiri ispitanika (Ispitanik 9, ispitanik 10, ispitanik 13 i ispitanik 17) čiji se rezultati kreću u rasponu od 70 do 90.  Obzirom na raspon rezultata prema slici 1 (Interpretacija rezultata upitnika) korisnici Windows 8 sustav smatraju „zadovoljavajuće“ upotrebljivim, odnosno nalazi se na granici između slabe i dobre upotrebljivosti sustava.

Da bismo mogli procijeniti koliko je zapravo Windows 8 sustav upotrebljiv, ispitana je i upotrebljivost Windows 7 operativnog  sustava. Rezultati ispitanika prikazani su na slici:

skala upotrebljivosti sustava, windwos 7

Slika 3: Rezultati upitnika – Windows 7

Vidimo da se rezultati za Windows 7 kreću u rasponu od 70 do 90 što je znatno veći raspon od rezultata Windows 8 sustava i ukazuje da korisnici Windows 7 sustav smatraju bolje upotrebljivim za korištenje na stolnim i/ili prijenosnim računalima. Kod rezultata Windows 7 sustava čak četiri korisnika su ocijenila sustav s maksimalnim brojem bodova (100 bodova), što nije slučaj kod Windows 8. Obzirom na rang u kojem se rezultati kreću, korisnici sustav smatraju dobrim do izvrsnim za korištenje.
Kako bismo vidjeli prosjek rezultata ispitanika za Windows 7 i Windows 8, izračunata je aritmetička sredina koja je prikazana na slici.

Prosjek rezultata upitnika

Slika 4: Prosjek rezultata upitnika

Vidimo da prosječni rezultat Windows 7 sustava iznosi  81,875 i prema slici 1 (Interpretacija rezultata upitnika) sustav je ocijenjen kao odlično upotrebljiv. Prosjek rezultata Windows 8 je manji od prosjeka rezultata Windows 7 za oko 27 i iznosi 54,124 što Windows 8 prema slici 1 (Interpretacija rezultata upitnika) svrstava u jedva zadovoljavajuće sustave prema njihovoj upotrebljivosti.
Rezultati istraživanja potvrdili su moj stav o tome da Windows 8, iako tvrtka Microsoft tvrdi suprotno, nije prilagođen radu na spomenutim uređajima već je njegova upotreba na njima suviše kompleksna. Windows 7, s druge strane, je savršeno prilagođen radu na stolnim i/ili prijenosnim računalima što potvrđuju i rezultati upitnika.

You may also like

Leave a comment