Upoznavanje s ERP sustavima

603153_103119076535272_336421496_n

Današnji suvremeni način života sa sobom nosi puno jurnjave, brige i stresa, a premalo vremena za razbibrigu i opuštanje. Živimo u izuzetno turbulentnoj, kako poslovnoj tako i društvenoj okolini, u kojoj smo prezasićeni mnoštvom različitih (često i beskorisnih) podataka. Iz gomile podataka obradom trebamo znati izvući informacije koje možemo korisno interpretirati i upotrijebiti. Pravu vrijednost informacije spoznajemo kroz dimenzije pravovremenosti i aktualnosti, relevantnosti, točnosti te preciznosti i pouzdanosti. Kvalitetno protumačeni podaci postaju pouzdane informacije, tj. resursi koji poslovnim sustavima u suvremenom poslovanju pružaju konkurentske prednosti. Informacija ima izvanrednu vrijednost jer upravljač informacije može realizirati neki cilj, stvoriti neku novu vrijednost ili istu uskladištiti za drugu priliku. Informacije vladaju današnjim svijetom i postaju strateški resurs koji se prelijeva u znanje koje postaje moć na globalnoj razini. Aktualni poslovni svijet postavlja nove zahtjeve i izazove pred poduzeća koja, nastojeći pronaći nove i zadržati stare tržišne pozicije, prihvaćaju nova pravila igre i prilagođavaju svoje poslovanje novim tehnologijama. Upravo tu do izražaja dolazi jedno od vrlo atraktivnih, ali svakako i složenih specijalističkih znanja iz područja informacijskih sustava u kombinaciji s ekonomskim teorijama, a to je kvalitetno poznavanje ERP sustava.

Što je to zapravo ERP sustav?

Govoreći striktno tehnički ERP sustav je poslovni softver koji se odnosi na integralne, integrirane, modularne pakete aplikacijskog softvera, namijenjene podršci transakcijske obrade podataka ili kolokvijalno protumačeno – djelotvoran alat za smanjenje troškova poslovanja. ERP sustav prati odvijanje većine ili čak svih poslovnih procesa poduzeća u području nabave, skladištenja, proizvodnje, prodaje, kvalitete, održavanja, financija, računovodstva, kontrolinga i sl. Najvažnija karakteristika ERP sustava jest da se jedan podatak u sustav unosi samo jedanput i na jednom mjestu. Sve to je izrazito bitno za paralelno napredovanje i usavršavanje izravnih ili neizravnih konkurenata na tržištu kako bi svatko velikim uloženim radom, inovativnošću, kreativnošću i zalaganjem svojih kadrova i tehničko – tehnološkim novostima mogao igrati zapaženu ulogu u tržišnoj utakmici, a sve u korist samih korisnika/klijenata.

 560824_103119043201942_1323193098_n

 

Profesionalni izazovi

U današnje vrijeme gotovo sigurno nije dovoljno samo izvrsno poznavati svoju struku, već se i konstantno doškolovati, redovito odlaziti na razne edukacijske seminare, učiti strane jezike, ali i poznavati najrazličitije grane informatičkih tehnologija bez kojih se više ne mogu zamisliti brojna zanimanja pa tako ni ekonomija. Stoga, svrha ERP sustava jest podržavanje poslovnih procesa u cilju veće efektivnosti i efikasnosti obavljanja pojedinih poslovnih aktivnosti i poslovnog sustava u cjelini, te je izrazito bitno osigurati potrebne informacijske podloge za uspješno upravljanje složenim poslovnim sustavima. Bez kvalitetnog hardvera  i kompatibilnog mu softvera nemoguće je ostvariti normalan rad računala, a samim time ni pružiti podršku prilikom formiranja zahtjevnih baza podataka, kreiranja računalnih mreža poduzeća ili supstitucija realnih objekata poslovnog sustava putem mnogobrojnih aplikacija.

Modularnost gotovih informatičkih sustava

Svojstvo modularnosti standardnih, gotovih informatičkih sustava na razini aplikacija koji su danas dominantni na tržištu, mora osigurati veliku fleksibilnost pri izgradnji informatičkih sustava pojedinih sustava, koji zbog različite djelatnosti, veličine, oblika organizacije, dinamike implementacije, položaja na tržištu, opće tehnološke razine ili iz niza drugih razloga, nemaju iste potrebe i zahtjeve ali i pružiti vjerodostojnost, razumljivost, te naročito izvrsnost. Tako brojna poduzeća kombiniraju aplikacije različitih proizvođača, kako bi mogli ostvariti optimalna rješenja svojih problema i odgovoriti na zahtjeve, želje i potrebe najrazličitijih profila kupaca. Kompletan proces nemoguć je bez menadžera koji unatoč svojoj kreativnosti, inovativnosti i sposobnostima vođenja koriste i programe za potporu odlučivanja.

 379755_103119049868608_953846622_n

ERP sustav kao konkurentska prednost

Ono što se nameće kao zaključak jest da ERP sustav mijenja poslovnu funkciju podrške informatičkom sustavu, smanjuje broj hijerarhijskih razina u poslovnom sustavu, potiče standardizaciju, komunikaciju i suradnju, a samo uvođenje ERP sustava iz korijena mijenja prirodu poslova u svim poslovnim funkcijama, te stvara novu vrijednost unatoč visokim troškovima uvođenja. Iz dana u dan nastaju tehnološke, ali i poslovne promjene, koje odgovorne osobe stalno trebaju pratiti, nadzirati, ažurirati i kojima se treba prilagođavati, te ih što je prije moguće implementirati u sustave poduzeća kako bi bili u koraku s vremenom, ali i korak ispred konkurencije, te tako oploditi svoj kapital na tržištu.

 

 

 

You may also like

Leave a comment