Uvod u Bitcoin

Tijekom posljednjih godina Bitcoin kao digitalna valuta izazvala je u svijetu mnogo rasprave. S jedne strane mnogi ljudi pozdravljaju njegov rast i ukazuje na prednosti nad tradicionalnim valutama, dok s druge strane postoji strah od različitih prijevara i manipulacija nad tom digitalnom valutom. Ipak, čini se da mnogo ljudi ne razumije kako funkcionira Bitcoin, a samim time ne mogu ni znati prednosti i nedostatke koje donosi. To je prirodno, budući da je to kompleksan sustav. U nekoliko idućih članaka sustav Bitcoin će pokušati biti objašnjen na pristupačan i slikovit način.

Bitcoin  bi se mogao sa funkcioniranjem sustava komercijalnih banaka. Komercijalne banke sadrže zapise sa imenima računa i iznose po pojedinim računima. Osobe šalju novac jedni drugima putem transakcija i zbog tih transakcija računi jednih osoba se smanjuju a drugih uvećavaju. Ipak, postoje određene razlike u načinu kako Bitcoin sustav funkcionira.

Jedna od specifičnosti Bitcoin sustava leži u činjenici da za razliku od komercijalnih banaka u kojima zapis sadrži ime računa i iznos na tom računu, u Bitcoin mreži zapisi ne sadrže iznose na računima. Umjesto toga, zapisi sadrže sve transakcije koje su se ikada dogodile, te se pomoću lanaca transakcija prati koliko koja osoba ima bitcoina. O lancima transakcija će biti više riječi u idućem članku.

bitcoin 1 - 1

Također, komercijalne banke imaju centralni zapis svih računa i iznosa na tim računima, dok u Bitcoin sustavu svako računalo koje sudjeluje u Bitcoin mreži posjeduje digitalnu kopiju zapisa (transakcija).

bitcoin 1 - 2

Ukoliko osoba A želi prebaciti 10 bitcoina na račun osobe B, ona šalje transakciju svim drugim računalima u mreži koja ažuriraju svoju kopiju digitalnog zapisa tako što dodaju novu transakciju.

bitcoin 1 - 3

Zbog svoje decentralizirane naravi, bilo kakav gubitak bitcoin je nepovratan, budući da se vlasnik izgubljenih bitcoina ne može obratiti nekom centralnom tijelu, kao u slučaju tradicionalnih valuta i komercijalnih banaka, kako bi vratio svoj novac.

Također,  zbog svoje decentraliziranosti i činjenice da svaki korisnik Bitcoin sustava posjeduje digitalnu kopiju svih transakcija ikad napravljenih, javlja se potreba uređivanja sigurnosti Bitcoin sustava na takav način da se spriječe bilo kakve malverzacije u sustavu.

Zapanjujuća je činjenica da je Bitcoin sustav dizajniran na takav način da upravo omogućuje da grupa totalnih stranaca vodi transakcije drugi ljudi, posjeduje kopije digitalnih zapisa svih ljudi, a u isto vrijeme je potpuno  siguran za korištenje. To se postiže pomoću sigurnosnih metoda koje su bazirane na  kompleksnim matematičkim formulama.

Ostali članci će se baviti ovim sigurnosnim metodama koje omogućuju da čitav sustav funkcionira.

Potrebno je naglasiti tri različite sigurnosne metode:

♦ Digitalni potpis –> koji potvrđuje autentičnost transakcije (vlasništvo nad bitcoinima)
♦ Lanac transakcija –> pomoću kojeg se utvrđuje koliko netko ima bitcoina (stanje računa)
♦ Lanac blokova –> koji potvrđuje redoslijed transakcija

Svaka od ove tri metode osiguravaju funkcioniranje Bitcoin mreže i svaka od ove tri metode biti će obrađena u posebnom članku.

U idućem članku baviti ćemo se digitalnim potpisom.

.

You may also like

Leave a comment